Türkiyede Keçicilik ve Keçi ırkları

/ 17 Haziran 2017 / 448 Görüntüleme / yorumsuz /
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (oy yok)
Loading...

Keçiciliğin Türkiye’deki Durumu

Ovalık alanlardan dağlık yörelere gidildikçe işletmelerin ekonomik güçleri daha da azalmakta, hayvancılık bakımından doğaya bağımlılık artmaktadır. İşte özellikle bu bölgelerde keçi yetiştiriciliği önem kazanmaktadır. Her türlü elverişsiz hayat şartlarının hakim olduğu bu bölgelerde yaşayan insanların en önemli ve hatta çoğu kez tek geçim kaynağını keçi yetiştiriciliği oluşturmaktadır.

Türkiye hayvan varlığı içerisinde baş kıl ve tiftik keçileri önemli bir yere sahiptir. Hemen tüm bölgelerde yetiştirilmektedir. Ağırlıklı olarak Akdeniz, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yapılmaktadır. Bu durum keçi yetiştiriciliğinin daha çok dağlık, ormanlık alanlarda, bitkisel üretimin sınırlı olarak yapılabildiği bölgelerde yoğunlaştığının sebebidir.

Keçilerin yaylım alanlarındaki bitki örtüsü daha çok makilerdir, beslenmeleri için uygun yapıdadır.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağılmış olan keçi varlığı, bu bölgelerde yaşayan geniş halk yığınlarının aile ekonomisinde olduğu gibi yurt ekonomisinde de önemli bir yer tutmaktadır.

Keçilerden elde edilen ürünler toplam üretim içerisinde küçümsenemeyecek bir paya sahiptir. Ancak, elde edilen ürünlerin nicelik ve nitelik bakımından istenilen düzeyde olduğu söylenemez. Gerek keçilerin genetik yapıları, gerek bakım, besleme, yetiştirme ve pazarlama koşullarının yetersizliğinden kaynaklanan bu durum hayvan başına düşen gelirin çok az olmasına neden olmaktadır.

Ancak keçi yetiştiriciliğinin Türkiye’deki durumu ve yapısı göz önüne alındığında aile ve ülke ekonomisindeki önemli yerini daha uzun süre koruyacağı kolayca anlaşılır.

Keçi ırkları

Ankara Keçisi
Beyaz Alman Asil Keçi
Kaşmir Keçisi
Kıl Keçisi
Kilis Keçisi
Malta Keçisi
Norduz Keçisi
Saanen Keçisi
Tiftik Keçisi