Türk Tarihi

Ertuğrul Gazi Kimdir? (1198-1281)
Türk Tarihi Bölüm 1 Ertuğrul Gazi Dönemi Bazı kaynaklara göre 1188 gösterilse de, 1198 yılında Süleyman Şah’ın oğlu olarak doğan Ertuğrul Gazi Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gâzi’nin babası, ikinci..
Türklerin Tarihte kullandığı takvimler ve özellikleri nelerdir?
Türklerin Tarihte kullandığı takvimler ve özellikleri nelerdir? Türkler geçmişten günümüze güneş ve ay temelli olan 5 farklı takvim kullanmışlardır. Bunlar: 12 hayvanlı Türk Takvimi: Daha çok İslamiyet’ten önceki Türk toplulukları tarafından..
Kırgızlar
Orhun Bölgesi’ne girerek Uygur Devleti’ni yıkan Kırgızlar, merkezi Ötüken olan bir devlet kurmuşlarıdır (840). Kısa bir süre sonra Kitanlar tarafından Orhun Bölge’sinden çıkarılmışlardır. Böylece Orhun Bölgesi Türk yurdu olmaktan çıkıp..
İskitler (Sakalar) – (M.Ö VIII. Yüzyıl-M.Ö II Yüzyıl)
Tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur. Bu topluluğa Yunanlar İskit, İranlılar Saka adını vermişlerdir. Batıya başlattıkları göç sonucunda Tuna Nehri’ne kadar ilerlemişlerdir...
Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö IV. Yüzyıl-M.S 216)
“Kutlu vatan” olarak kabul edilen Ötüken’de kurulmuştur. Orta Asya’ da bilinen teşkilatlı il Türk devletidir. Bilinen ilk Hükümdarı Teoman’dır. Teoman Dönemi’nde Çinlilerle Yüe-çiler ve Moğol asıllı Tunguzlarla yoğun mücadeleler yaşanmıştır...