Tarihe adını kazımış en büyük 10 imparatorluk

/ 10 Mayıs 2017 / 987 Görüntüleme / yorumsuz /
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (oy yok)
Loading...

Tarihteki En Büyük 10 İmparatorluk

Belki de milyonlarca yıldır dünya duruyor ve yüzlerce imparatorlu kurulmuş ve bu imparatorluklar sona ermiştir. Dünyanın bugünkü haline gelmesinde büyük etkisi olan bu imparatorlukları incelemeye başlamadan önce imparatorluğun tanımını yapmakta fayda var. İmparatorluk, Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi olarak TDK da tanımı yapılmıştır.

Akad İmparatorluğu (M.Ö.4)

Tarihte bilinen ilk imparatorluk olarak tarihte yerini almıştır. Akadlar birçok askeri düzeni beraberinde-ilk düzenli orduyu kuran- getiren, Arap yarımadasından Mezopotamya topraklarına gelen Akad kralı Sargon tarafından Sümerler yenilerek bu devlet kurulmuştur.

Makedonya İmparatorluğu (M.Ö. 336 – M.Ö. 323)

Yüce imparator Büyük İskender tarafından kurulan ve 13 yılda süper güç haline gelen Avrupa ve Orta Doğu imparatorluğu. Hindistan’a kadar seferler düzenleyen, fillerle savaşlara yenilik getiren bu imparatorluk ne yazık ki Büyük İskender’in vefatından sonra pek uzun soluklu olamamıştır.

Roma İmparatorluğu (M.Ö. 27 – M.S. 395)

Roma imparatorluğu adeta Avrupa’nın tek gücüydü. Öylesine bir askeri düzen ve yönetim anlayışına sahiptiler ki birçok bilim adamı, yönetim sistemine sahiplik yapmış olan bu imparatorluk, koca bir devri kapatan kavimler göçüne kadar birliğini tutmuş ancak kavimler göçü sonrası 2 ye ayrılmıştır.

Bizans İmparatorluğu (395 – 1453)

Roma imparatorluğu parçalandıktan sonra doğusu Bizans İmparatorluğu olarak anılmaya başlamış ve başkentini Konstantinopolis’in oluşturduğu yüce imparatorluk olarak tarihte yerini bulmuştur. Zevk ve sefa içerisinde geçen bir imparatorluk dönemi 1453’te Fatihin İstanbul’u fethiyle imparatorluk sona ermiştir.

Roma-Cermen İmparatorluğu (962-1806)

Orta Avrupa’da Batı Romanın devamı niteliğinde kurulan bu Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu Rönesans ve reformun etkisiyle zayıflamış ve yıpranmıştır. Aynı zamanda bir çok İllumunati efsanesine de konu olan bu imparatorluk zamanla Orta Avrupa’daki yerini kaybetmiş yıkılmaya mahkum olmuştur.

Moğol İmparatorluğu (1206-1294)

Cengiz Han babasının büyük ideasını gerçekleştirerek Moğol kabilelerini birleştirerek Uzak Doğu Merkezli Asya- Avrupa topraklarına yayılarak tarihin en büyük ve en güçlü devletini kurar. Bilindiği üzere Türk toplumu bu imparatorluktan çok çekmiş Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu İmparatorluklarının sonuna bu imparatorluk ve devamı devlet neden olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu (1299-1923)

Bugün mirası olan topraklarında yaşadığımız, dillere destan olan bu imparatorluk, inanılması güç fetihler yapmış 3 kıtanın da karşı konulamaz hakimi olmuştur. Uzun süren hakimiyetleri Sanayi devrimiyle gücünü kaybetmeye başlayan Osmanlı devleti 1. Dünya savaşı sonrasında yıkılmış yerine birçok devlet kurulmuştur.

Büyük Britanya Krallığı

Güneş batmayan krallık. Her yerinde mutlaka eli olan, borusunun ötmediği diyar dahi olmayan, dünyanın öteki ucu Hindistan’a kadar hükmeden krallık dağıldıktan sonra İrlanda ve İngiltere olarak siyasi hayatlarını sürdürmeye devam etmişlerdir.

Rus Çarlığı

Karlofça Antlaşması’ndan 1. Dünya savaşına kadar geçen süreçte süper güç olan bu krallık birçok ülkeden daha güçlü askeri gücü olduğu için en güçlü süper güçlerden biri olarak tarihte yer edinmiştir.

Nazi Almanyası (1933-1945)

1.Dünya savaşı sonrasında Adolf Hitler önderliğinde büyüyen Almanya 2. Dünya Savaşına kadar süper güç olarak Avrupa’da yer edinmiştir.

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.