Namaz nedir? Nasıl kılınır?

/ 12 Haziran 2017 / 1.147 Görüntüleme / 1 Yorum /
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1)
Loading...

Belirli vakitlerde belirli şekillerde yerine getirilen namaz ibadeti İslam’da büyük öneme sahiptir. Kur’anda hakkında en çok ayetin indiği ibadet namazdır. Hac Suresi, 77. Ayet’te namaza şöyle değinilmiştir:

Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. Ayet)

NAMAZ

Sahih ve eksiksiz bir şekilde kılınabilmesi için namazın birtakım farzları ve vâcipleri (sıhhat şartları), sünnetleri ve âdâbı bulunmaktadır. Farzlara riayetsizlik, namazın bozulmasına yol açar.

İslam’ın beş şartından olan namaz ibadeti akıl baliğ olan Müslüman’a ‘farz-ı ayın’ dır. Buna göre namazın kişiye farz olmasının şartları;  müslüman olmak, bulûğ çağına ulaşmak ve akıllı olmak üzere üç tanedir. Bu şartlara namazın vücûb şartları yani kişinin namaz kılmakla yükümlü olmasının şartları denir.

Kuranı-ı Kerim’de Fatiha suresinden Nas suresine doğru bir sıralama var. Namazda bu sıralamaya uyulması gereklidir.

Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Bu nedenle zammı surelere dâhil edilemez. Yani sıralamalarda yeri yoktur. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gereklidir.

Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz. (okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur.)–

Sıralama aşağıdaki gibidir.

Fil suresi
Kureyş suresi
Maun suresi
Kevser suresi
Kafirun suresi
Nasr suresi
Tebbet suresi
İhlas suresi
Felak suresi
Nas suresi

Beş Vakit Namazın Rekatları:

Bir günde 5 vakit namaz kılınır. Toplam 40 rekattır. Bunun 17 rekatı farz, 20 rekatı sünnet ve 3 rekatı da vacip olan vitr namazıdır.

Sabah namazı: 2 sünnet, 2 farzdır.
Öğle namazı: 4 sünnet, 4 farz ve 2 son sünnettir.
İkindi namazı:4 sünnet ve 4 farzdır.
Akşam namazı: 3 farz ve 2 sünnettir.
Yatsı namazı: 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 vitirdir.

BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI

Bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunmaktadır. Bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına, vaciblerine, sünnetlerine ve adabına riayet edilerek şöyle kılınır:

1.SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için:

Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya“, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp Allahu Ekber diye tekbir alınır. Ondan sonra eller bağlanır ve Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük okunur. Arkasından Eûzübillahimineşşeytani’r-racim Bismillahirrahmanirrahim diyerek eûzü besmele çekilip Fatiha Suresi okunur, sonra “Amîn” denir ve bir mikdar daha Kur’an okunur(mesela fil suresi). Arkasından Allahu Ekber deyip rükûya varılır. Bu halde en az üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azîm denir. Sonra Semiallahülimen hamidehdenilerek ayağa kalkılır. AyaktaAllahumme rabbena ve lekelhamddenilir. Ondan sonra Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Secde halinde de üç defa Sübhane Rabbiyel’alâ denir. Sonra Allahu Ekberdenilerek kalkılır ve dizler üzerine oturulur ve bir tesbih miktarı durulur. Yine Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda da üç defa Sübhane Rabbiyel’alâdenilir. Bununla bir rekat bitmiş olur.

Bu ikinci secde arkasından Allahu Ekber denilerek ikinci rekata kalkılır. Tam ayakta iken yalnız besmele çekilir Fatiha Suresi ve bir mikdar daha Kur’an okunur(mesela Kureyş suresi). Birinci rekatta olduğu gibi, rükû ve secde yapılır. İkinci secdeden sonra oturulur ki, buna “Ka’de = oturuş” denir. Burada Ettehiyyatü lillâhî ve Allahumme Salli ve Barik, Rabbena atina diyerek dualar sonuna kadar okunur. Sonra Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sağ tarafa ve yine Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sol tarafa selam verilir. Böylece iki rekatlı namaz bitmiş olur .

Bütün bu tekbirler, tesbihler ve kıraatlar, yalnız namaz kılanın işitebileceği bir sesle gizlice yapılır.

Sabah Namazının iki rekât Farzına gelince:

Önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir. Sonra Bugünkü sabah namazının farzını kılmayadiye niyet edilir. Eller kaldırılarak Allahu Ekber diye namaza başlanıp eller bağlanır. Sabah namazının sünnetinde bildirildiği gibi iki rekat kılınır ve tamamlanmış olur. Yalnız sabah namazlarının farzlarında Fatiha Suresi’nden sonra biraz fazla Kur’an okunması sünnettir. Bu sünnetin en az derecesi kırk ayettir. Bununla beraber üç kısa ayet de okunması caizdir. Vaktin çıkmasından korkulduğu zaman az ayet okunur. Öyle ki, yalnız Fatiha ile veya birkaç ayet ile yetinilir.

Yalnız başına bu sabah namazının farzını kılan kimse, tekbirleri ve Semiallahu limen hamideh cümlesini, Fatiha’yı ve ekleyeceği ayetleri aşikare olarak okuyabilir.

2.ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazının ilk dört rekat sünnetinin evvelki iki rekatı, tam sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Yalnız bunda niyet Bugünkü öğlen namazının ilk sünnetine diye yapılır. Bir de bunda ikinci rekattan sonraki oturuş, son oturuş değil, birinci oturuş (ka’de) olduğundan bu oturuşta yalnız “Tahiyyat” okunur(ettehiyyatu). Sonra “Allahu Ekber” deyip ayağa kalkılır. Yalnız besmele, Fatiha Suresi ve bir miktar da Kur’an okunarak yukarda bildirildiği şekilde, rükû ve secde yapılır. Ondan sonra dördüncü rekat için “Allahu Ekber” denilerek ayağa kalkılır. Bunda da yalnız besmele ile Fatiha Suresi ve bir mikdar da Kur’an okunarak yine bildirildiği gibi, rükû ve secdelere varılır. Sonra oturulur; bu oturuş son ka’dedir. Bunda da Tahiyyat okunduktan sonra, Salli ve Barik, Rabbena atina duaları tamamen okunup, yazdığımız şekilde, iki tarafa selam verilir. Böylece bu dört rekat sünnet kılınmış olur.

Öğlen namazının farzına gelince: Sünnetten sonra namaza aykırı bir iş yapmadan ayağa kalkılır. İkamet getirilir. O günkü öğle namazının farzını kılmaya niyet edilir. Eller yukarıya kaldırılarak Allahu Ekber diye tekbir alınır. İlk iki rekatı sabah namazının iki rekat farzı gibi kılınır. Ancak bu iki rekattan sonraki oturuş, birinci ka’de olduğundan bunda yalnız Tahiyyat okunur. Ondan sonraAllahu Ekber denilerek üçüncü rekata kalkılır. Yalnız Besmele ile Fatiha Suresi okunur. Anlatıldığı gibi rükû ve secdelere varılır. Sonra Allahu Ekber diyerek dördüncü rekata kalkılır. Besmele ile yalnız Fatiha Suresi okunarak rükû ve secdelere gidilir. Sonra oturulur. Bu oturuş son ka’dedir. Bunda Tahiyyatokunduktan sonra Salli ve Barik, Rabbenâ âtinâ duaları okunur ve iki tarafa selam verilir. Böylece öğlenin farzı bitmiş olur.

Öğlenin son iki rekat sünnetine gelince: Bu da,Bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya diye niyet edilip tamamen sabah namazının sünneti gibi kılınır.

3.İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İkindi namazının dört rekat sünnetinin her iki rekatı, müstakil (iki rekatlı) namaz gibidir. Onun için bu dört rekatın her iki rekatı (şef’î) tamamen sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır.

Şöyle ki: Önce o günkü ikindi namazının sünnetini kılmaya niyet edilir. Bu namazın ilk iki rekatı bildirildiği gibi kılınınca oturulur. Bu oturuş, son oturuş demektir. Bunda Tahiyyat ve salavatlar okunur. Yalnız “Rabbena atina” duası okunmaz. Sonra Allahu Ekber diyerek üçüncü rekata kalkılır. Sübhaneke ve Eûzü Besmele’den sonra Fatiha Suresi ile bir mikdar ayet okunarak rükûya ve secdelere varılır. Ondan sonra tekbir ile dördüncü rekata kalkılarak yalnız Besmele ile Fatiha Suresi ve bir mikdar da Kur’an okunur. Sonra yine rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur. Bu son oturuş olduğu için bunda Tahiyyat ile Salavatlar ve Rabbenâ âtinâokunur ve iki tarafa selam verilir.

İkindi namazının farzına gelince:  Bu da tamamen öğle namazının farzı gibi kılınır. Yalnız niyet değişir. O günkü ikindinin farz namazını kılmaya niyet edilir.

4. AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazının üç rekat farzı; öğle ile ikindi namazlarının ilk üç rekat farzları gibi kılınır. Şöyle ki: O günün akşam namazının farzını kılmaya niyet edilip namaza tekbir ile başlanır. Yukarda açıklandığı üzere ilk iki rekatı kılınarak oturulur. Bu, birinci oturuştur. Bunda yalnız Tahiyyat okunur. Ondan sonra üçüncü rekata kalkılarak yalnız besmele ile  Fatiha Suresi  okunur. Sonra “Allahu Ekber denilerek rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur ki, bu da son oturuştur. Bunda Tahiyyat ile Salavatlar” ve “Rabbenâ âtinâ okunur, iki tarafa selam verilir.

Akşam namazının farzında vaktin darlığından dolayı kısa sureler okunur.

Akşam Namazının Sünnetine Gelince: Bu da “Akşam namazının sünnetini kılmaya” diye niyet edilip tam sabah namazının sünneti gibi kılınır.

5.  YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti: Tamamen ikindi namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Dört rekat farzı da, tamamen öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi kılınır.

Yatsı namazının iki rekat son sünnetine gelince, bu da tamamen sabah ve akşam namazlarının iki rekat sünnetleri gibi kılınır. Yalnız niyetler değişir, yatsı namazının farzına ve sünnetine niyet edilir.

6.  VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Üç rekattan ibaret olan vitir namazı da şöyle kılınır: Önce o günün vitir namazını kılmaya niyet edilir. Allahu Ekber denilerek namaza başlanır. Sübhaneke okunduktan sonra Eûzü Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. Arkasından bir miktar daha Kur’an-ı Kerîm okunur. Açıklandığı şekilde rükû ve secdelere gidilir. Sonra ikinci rekata kalkılır ve yalnız besmele ile Fatiha Suresi ve bir mikdar daha Kur’an-ı Kerîm okunarak yine rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur. Bu oturuş birinci ka’dedir. Bunda yalnız Tahiyyat okunur. Ondan sonra Allahu Ekber denilerek üçüncü rekata kalkılır. Bunda da yalnız Besmele ile Fatiha Suresi ve bir miktar daha Kur’an-ı Kerîm okunarak daha ayakta iken eller kaldırılıp  “Allahu Ekberdiye tekbir alınır. Tekrar eller bağlanıp ayakta Kunutduası okunur. Sonra Allahu Ekber diye rükû ve secdelere gidilir. Ondan sonra oturulur. Bu da son oturuştur. Bunda da bildiğimiz gibi Tahiyyat ile Salavatlar ve Rabbenâ âtinâ duası okunarak iki tarafa selam verilir.

Kaynak: Büyük İslam İlmihâli, Ömer Nasuhi Bilmen

Benzer Konular

Namaz nedir? Nasıl kılınır? (1 Yorum)