Küresel Isınma Nedir? Nasıl oluşur? Etkileri nelerdir?

/ 20 Haziran 2017 / 730 Görüntüleme / yorumsuz /
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (oy yok)
Loading...

İnsan faaliyetlerinin birçoğu çeşitli gaz artık ürünlerini ortama salar. Eskiden, bu maddelerin yaratacağı önemli sonuçları göz önüne almaksızın aşırı derece büyük olan Endüstri devriminden beri, fosil yakıtların yıkılması ve yok edilen ormanlardan elde edilen çok fazla miktarlardaki odunun yakılması sonucunda atmosferdeki C02 yoğunluğu gittikçe artmıştır. Eğer C02‘nin dışarıya sa1ınması, günümüzdeki oranda artmaya devam edecek olursa 2075 yılında bu gazın atmosferdeki yoğunluğu, endüstri devriminin başlangıcındaki değerinin iki katına çıkacaktır.

Sera Etkisi

Atmosferdeki C02 yoğunluğundaki artışın uzun süreli etkileri hakkındaki tahminleri zorlaştırıcı bir faktör, bunun, Dünya’nın ısı bütçesi üzerindeki olası etkisidir. Gezegene çarpan güneş radyasyonunun çoğu, uzaya geri yansıtılır. Atmosferdeki C02 ve su buharı görünebilir ışığa karşı şeffaf olmasına karşın, yansıtılan kızılötesi ışınların çoğunun yolunu keser ve absorblayarak bir kısmını yeryüzüne doğru tekrardan yansıtır. Bu işlem, güneş enerjisinin bir kısmının alıkonmasını sağlar. Eğer bu sera etkisi olmasaydı, yeryüzünün sıcaklığı —18 0C olacaktı ve bizim bildiğimiz birçok yaşam formu mevcut olamazdı.

Bilim adamları, atmosferdeki C02 seviyelerindeki artışın küresel ölçekte sıcaklığı nasıl etkileyeceğini tahmin etmeye yönelik matematiksel modeller yapmayı sürdürmektedir. Şimdiye kadar, geliştirilmiş olan hiç bir model atmosferdeki gaz yoğunluğunu ve sıcaklığı etkileyebilen tüm biyotik ve abiyotik faktörleri kapsayacak yeterli donanıma sahip değildir. Bununla birlikte, bir takım çalışmalar, CO2 yoğunluğunun yirmi birinci yüzyılın sonunda iki katına çıkmasının ortalama sıcaklığı yaklaşık 2 oC artıracağını ileri sürmektedir.

Küresel Isınmanın Etkileri

En kötü durum senaryosu, ısınmanın en fazla kutuplara yakın kısımlarda olacağını ileri sürmektedir; sonuçta, kutuplardaki buzulların erimesi, deniz seviyesini yaklaşık olarak 100 m yükseltebilecek ve günümüzdeki kıyı çizgisinden 150 km ( ya da daha fazla) içeride olan kıyı kesimindeki karasal alanlar kademeli olarak sular altında kalacaktır. Isınmadaki gidişat, yağışların coğrafik dağılışını da değiştirecek belli başlı tarımsal alanları daha kurak hale getirecektir. Geçmiş dönemlerdeki küresel ısınma ve soğumanın bitki topluluklarını nasıl etkilediği konusunu çalışarak, ekologlar, gelecekteki sıcaklık değişikliklerinin sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyorlar. Geçmişteki iklimsel değişiklikler kademeli olarak ortaya çıktı ve bitki ve hayvan populasyonları abiyotik koşulların onların yaşamasına izin verdiği yerlerdeki alanlara göç edebildiler. Özellikle bitkiler olmak üzere birçok organizma, uzun mesafelere hızlı bir şekilde yayılamaz; böylece, bu şekildeki hızlı değişikliklere, büyük olasılıkla yaşamlarını sürdüremeyeceklerdir.