İbni Cabir Kimdir?

/ 18 Haziran 2017 / 132 Görüntüleme / yorumsuz

Tam olarak doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen İbni Cabir,  8.ve 9. Yüzyllarda yaşamıştır. İsmi, Muhammed bin Câbir bin Muhammed bin Kâsım bin Muhammed el-Kaysî el-Vâdî Aşî el-Endülüsî et-Tûnusî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Lakabı ise Şemsüddîn’dir.

İbn-i Câbir, fıkıh, nahiv, lügat, hadîs ve kırâat ilimlerinde âlim idi. Ayrıca Mısır, Şam, İskenderiyye’de birçok âlim İbn-i Câbir’den ilim öğrendi ve hadîs-i şerîf dinlemiştir.

Hadis ve fıkıh alimidir.

“Zamanın ravisi ” olarak anılmıştır.

Batıda daha ziyâde Geber olarak tanınan ve islamiyette fen bilimlerinin temelini atan kişidir.

Ayrıca daha sonra zehirlilerin zehirlisi olan arsenik tozunu elde eden ilk kişidir.

Atomun parçalanabileceği söyleyen ilk bilim adamıdır.

Kimya ilminin kurucusudur.

İlk laboratuvarı kurdu.

Sülfirik asit, Nitrik Asiti, sodyum karbonat ve potasyumu
buldu.

 

Benzer Konular
Damla Can Kimdir ?
Nihat Doğan Kimdir ?
Ümit Karan Kimdir ?
Emre Durmuş Kimdir?