Ertuğrul Gazi Kimdir? (1198-1281)

/ 9 Nisan 2018 / 1.054 Görüntüleme / yorumsuz /
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1)
Loading...

Ertuğrul GaziTürk Tarihi Bölüm 1 Ertuğrul Gazi Dönemi

Bazı kaynaklara göre 1188 gösterilse de, 1198 yılında Süleyman Şah’ın oğlu olarak doğan Ertuğrul Gazi Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gâzi’nin babası, ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi’nin ise dedesidir. Ertuğrul Gazi’nin Babası Süleyman Şah’ın kaydedilen tarih kayıtlarına göre Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan olduğu bilinmektedir. Cengiz’in İslamiyete çok büyük zararlar verdiği sıralarda Süleyman Şah kabilesi ile birlikte Selçuklu topraklarına yerleşmek maksadı ile ülkesini terk ederek yoğun olarak Oğuzların yaşamış olduğu Ard Havzasına gelmiştir. 1220 yılında Horosan Kuzey Sınırı daha sonra ise Karakum Gölü Güneyinde bulunmuştur. Oradan da Merv yolu ile Ahlat’a ulaşım sağlamıştır. Moğol ateşi Doğu Anadolu’yu tamamen sardığında ise kabilesi ile birlikte Rakka civarında bulunan Ca’ber Kalesi yakınlarında bulunan Fırat Nehri’nden kabilesi ile geçerken boğularak hayatını kaybetmiştir.

Ertuğrul Bey’in Reis Seçilmesi

Babası Süleyman Şah vefat ettikten sonra Ertuğrul Gazi kabilesi tarafından reis seçilmiştir. Ertuğrul Gazi reis seçildikten sonra ağabeyleri olan Tekin, Gündoğdu ve Sungur Bey bazı kabile mensuplarını da yanlarına alarak Ahlat’a geriye dönmüşlerdir. Ertuğrul Gazi kardeşlerinden ayrılması ile birlikte diğer kardeşi olan Dündar Bey’i yanına alarak batıya doğru hareket etmiştir.

Batıya doğru hareketinden sonra Ertuğrul Gazi Sivas yakınlarına geldiğinde bir konaklama anında Selçuklu ordusuyla Moğol birliğinin yapmış olduğu bir savaşa şahit olmuşlar ve Selçukluların Moğollara yenilmek üzere oldukları bir anda mertlik ve yiğitlik esasına dayanan kimlikleri ile kuvvetlerini harekete geçirerek Selçuklu ordusunun galip gelmesi için elinden geleni yapmıştır. Ve bundan sonra Selçuklu Devleti hükümdarı olan Sultan Alâeddîn Ertuğrul Bey’e 1230 yılı itibari ile iltifat ederek hil’at göndermiş ve Ertuğrul Bey’i Karadağ mıntıkasının yönetimini vermiştir.

Karadağ’da bir müddet kalan Ertuğrul Bey daha sonra üç oğlundan birisi olan Savcı Bey’i Konya’ya gönderdi. Bu arada Bursa ve Kütahya arasında bulunan Domaniç Dağları, Söğüt, Karacaşehir ve Kışlak Ertuğrul Bey’e verildi. Ertuğrul Bey bu şehirlerin kendi bulunduğu aşirete bağlanması ile birlikte ailesi ve aşireti ile birlikte Söğüt ve Domaniç’e yerleşti. Ertuğrul Gazi’nin Söğüt’e yerleşmesi sırasında Afşar ve Çavdar aşiretleri çevredeki insanlara çok zarar vermekteydi, Ertuğrul Bey bu Çavdar ve Afşar aşiretleri ile karşı karşıya gelerek bu zararların tümünü durdurdu. Ertuğrul Bey tüm tarihte merhameti ile ün salmış bir bey olarak Hıristiyan tebaa tarafından bile sevilip sayılan birisi idi.

Karacahisar Fethi

Karacahisar Fethi

Karacahisar Tekfuru, Ertuğrul Gâzi’nin günden güne kuvvetlenmesini kaldıramayarak Ertuğrul Bey’i sindirmek maksadı ile kendisine cephe aldı. Kendisine Karacahisar Tekfuru tarafından cephe alındığını gören Ertuğrul Gazi Konya Sultanı Alaeddin’i bu konuda teşvik ederek kendisine destek olmasını ve Karacahisar’ı beraberce kuşatmalarını talep etti. Sultan Alaeddin Ertuğrul Bey’in bu talebine karşılık vererek birlikte Karacahisar’ı kuşattılar. Moğolların Konya Ereğlisi’ni kuşatmasıyla birlikte Sultan Alâeddîn Konya’ya döndü. Fakat büyük bir azim ile Ertuğrul Gazi muhasaraya devam etti ve bir müddet sonra da kaleyi fethederek Karacahisar Tekfurunu ve diğer esirleri kardeşi olan Dündar Bey’in yanına katarak Konya Sultanı olan Alaeddin’e gönderdi.

İslamiyetin Yayılması İçin Çabaladı

islamiyet ve Ertuğrul gaziSelçuklu Sultanı Alaeddin’in vefatına varana kadar tam altı yıl etrafında bulunan şehirlerde islamın yayılması için elinden geleni yaptı. Ertuğrul Gazi Sultan Alaeddin’in vefatından sonra Selçuklu hükümdarları arasında çıkan taht kavgasına hiç karışmadan İslam küffar çatışmalarına devam etti. Ertuğrul Gazi yaşantısı boyunca beyliklerin yürütmüş olduğu siyasi şartlarını çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Ertuğrul Gazi’nin komşuları ile sürekli olarak iyi geçinmesi ve çevresindeki insanların rahat ve huzur içinde olmasını sağlaması Osmanlı imparatorluğuna kadar yansıdı. Fakir fukarayı gözetmede olduğu hassasiyeti ile kendi aşiretindeki ve çevredeki Hıristiyan ve Müslüman fakirlere yardım etmesi ile ün saldı. Ve bu davranışları ile yüz yıllarca kendinden söz ettirecek bir şekilde islamiyeti insanlara sevdirdi.

Üç Oğlundan Birisi Olan Osman Bey Reis Oldu

Osman BeyErtuğrul Gazi’nin Osman Bey, Saru Batu Savcı Bey ve Gündüz Alp adında üç tane oğlu vardı. Saru Batu Savcı Bey Ertuğrul Bey’in üç oğlunun en büyüğüdür. Osman Gazi ve Gündüz Bey’in ağabeyi olan Saru Batu Savcı Bey kendisinin Selçuklu sultanına Anadolu’ya geldikleri zaman kendilerine yer göstermesi için gönderildiğinden dolayı ismine Savcı Bey lakabı takılmıştır. Osman Gazi’yle beraber Kayı Boyu idaresinde ve tüm işlerinde uzun süre yardımcı olmuştur. Babaları Ertuğrul Gazi’nin vefatına kadar iki kardeş vekâleten beyliğin idaresi ile ilgilenerek babalarına destek oldular. Ertuğrul Gazi vefat ettikten sonra (1281-1287)  yılları aralığında Osman Gazi ve Saru Batu Savcı Bey Kayı Boyu’nun yönetimini yaptı.

Ertuğrul Gazi’nin diğer oğlu Gündüz Alp, tarihte yaşamış olan bir halk kahramanı olarak anılmaktadır. Osmanlı Beyliklerinin devlete geçişi esnasında beyliklere büyük katkısının olması ve Bizans ile yapılmış olan tüm savaşlara katıldığı Gündüz Alp hakkında verilen tarihi bilgilerdir. İnegöl’ün alınışı esnasında Bizans askerleriyle çarpışırken şehit olmuştur.

Osman Bey Ertuğrul Gazi’nin en çok tanınan oğludur. Zira Osman Bey altı yüz yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğunun kurucusudur.  Babası Ertuğrul Gazi’nin 1281 yılında vefat etmesi ile birlikte Kayı Aşireti’nin başına geçerek Osmanlı İmparatorluğunun ilk adımlarını atmıştır. 1258 yılında Söğüt’te doğan Osman Bey, 1326 senesinde Bursa’da vefat etmiştir.

Ertuğrul Bey Söğütte 1281 Yılında Vefat Etti

Türk Tarihi’ndeki başarıları ile büyük bir devletin kurulması için ilk adımları atan, ilk sınavları veren Ertuğrul Bey yüzyıllardan beri anılmaktadır. İlk Osmanlı padişahının babası olarak Türk olmayı, fakiri gözetmeyi, düşkün olana merhametli olmayı, her zaman iyinin safında durmayı ve aman dileyenin affedilmesi gerektiğini Osmanlıya ilk öğreten liderdir. Verdiği büyük mücadelelerden sonra 1281 yılında Söğüt’te 96 yaşında vefat etmiştir.

Yazar : Hacer AVCI

Benzer Konular
Sabina Toziya Kimdir?
Andy Weir Kimdir?
Damla Can Kimdir ?
Nihat Doğan Kimdir ?

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.