Ebu’l Hasan Harakânî Kimdir?

/ 8 Nisan 2018 / 1.324 Görüntüleme / yorumsuz /
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1)
Loading...

Hayatı

Ebu'l Hasan HarakânîEbu’l Hasan Harakânî yaşadığı devrin gavs ı âzamı olarak bilinir. Ebû’l Hasan-ı Harakâni Horasan’ın batısında Harakan yerleşim merkezinde dünyaya gelmiştir. Selçukluların Anadolu’ya girişini kolaylaştırmak için çalışmış ve 1033 ‘de Kars’ta Yahniler Dağı’nda şehit olmuş ünlü bir sûfidir. Peygamber Efendimizin torunlarından İmam Caferi Sadık hazretlerinin soyundan gelen bir ehlibeyttir. Bâyezid Bistami hazretlerinin ruhaniyetiyle terbiye olmuştur. Hasan-ı Harakâni daha doğmadan önce geleceği Bâyezid Bistâmi hazretleri tarafından müjdelenmiştir. Bayezid-i Bestâmi hazretleri her sene bir kere Dıhıstanda şehitlerin kabirlerinin bulunduğu tepeyi ziyaret ederdi. Harakan’dan geçerken durup havayı koklardı. Hazrete bunun hikmeti sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:” Bu kasabadan öyle birinin kokusu geliyor ki yıllar sonra bir er ortaya çıkacak ; ulvi, evsaf ve yüksek makama sahip döneminin kutbu olacak.” buyurmuşlardır.

Sadece Kars için değil tüm Anadolu için çok önemli bir ilim insanı olmuştur. Bilgisiyle, hikmetiyle birçok tasavvuf ehline yol gösterici olmuştur. Birçok talebe yetiştirmiştir.

Anadolu da birçok ilim adamı ve alim yetiştirmiştir. Ebûl Hasan Harakani tasavvufun temel taşlarından birisidir . İslam coğrafyasında üstün bir yere sahiptir. Birçok mutasavvıf ondan övgüyle bahsetmiştir . Onu öven mutasavvıflardan birisi ‘ Ben pişmiş bir tuğla idim ; Harakana varınca cevher olarak döndüm ‘ demiştir .

Tasavvufun şüphesiz en büyük şahsiyetlerinden sayılan ve mesnevisinde ona geniş yer veren Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi onun için “Din‘in Şeyhi” ifadesini kullanmıştır. Tasavvuf anlayışında insan sevgisi hakimdir. İnsanlara hizmet etmeyi yaradılışının amacı olarak kabul etmiştir.
Sefer öncesi kendisini ziyaret edip dua isteyen devrin büyük hükümdarı Gazneli Sultan Mahmud’a sefer dönüşü neden bütün Hint ve Rum’un Müslüman olmasını istemedin diyen Harakani Hz. ona şu öğütleri vermiştir :

Takva ehli ol , cömert ol , cemaatle namaz kıl , halka şefkat et .
Fütüvvet anlayışı ile Anadolu Ahilik’inin kurulmasına öncülük eden Harakani fütüvvetinin şartlarını şöyle açıklamıştır :
1. Cömertlik
2. Şefkat
3. Halktan müstağni olmak .
Bin yıl önce Kars’a gelip Anadolu’da fütüvvet ahlakını yapan ve yayan Harakani ve onun yetiştirdiği alperen , derviş ve gaziler büyük medeniyetimizi kurmuş ve Anadolu’nun bize vatan olmasına öncülük etmişlerdir .

Kars’tan çıkarak bütün yeryüzünde manevi bir eksen olan Ebûl-Hasan Harakani’nin eli , Yusuf Hamedani’den Ahmet Yesevi’ ye , Şems-i Tebirizi’den Hz. Mevlana ve Yunus Emre’ye kadar yüzlerce velinin kalbine değmiştir .

Gazneli Mahmut’tan , İbni Sina’ya , Çağrı ve Tuğrul Beylerden Sultan Alparslan’a kadar birçok ilim ve devlet adamının yolu onun dergahına uğramıştır .

Ebûl Hasan Harakani Türbesi Hakkında Bilgiler

Ebûl Hasan Harakani türbesi şehit olduğu 1033 yılından 31 yıl sonra Kars’ın Alparslan tarafından fethedilmesinden sonra Sultan Alparslan’ın bölge valisi Ebu’l Manuçehr tarafından yapılmıştır .
Çağrı Bey’in Kafkasya seferine denk gelen yıllarda Kars ‘a gelen Ebûl Hasan Harakani on yıl kadar Kars ve Anadolu ‘ da İslamiyet’ i yaydıktan sonra 1033 yılında Kars’ a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yahni Dağı eteğinde Bizans ordusu ile yapılan bir savaşta şehit olmuştur .
Lala Mustafa Paşa tarafından 1579’da türbesi düzenlenmiş, alperenin ismine de bir büyük külliye kurudurmuştur. Türbenin olduğu bahçeye de Evliya camii adını verdirdiği bir camii yaptırmıştır. Hasan-ı Harakani Türbesinin etrafında  21 adet mezar vardır. Türbenin üstü kubbe şeklindedir ve kubbe çinilerle kaplıdır. Türbe avlusu girişinde 1564 tarihli kitabe bulunur. Malazgirt Savaşıyla Anadolu’nun Türkleşmeye başlamasından önce Kars’ı fethetmiştir.
Kars’ın Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan Evliya Camii ve Harakanî Türbesi Kars’a gelen ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. Eğer yolunuz Kars’a düşerse sakın uğramadan, dua edip o havayı solumadan Kars’tan ayrılmayın.

YAZAR : TATAR

Benzer Konular
Sabina Toziya Kimdir?
Andy Weir Kimdir?
Damla Can Kimdir ?
Nihat Doğan Kimdir ?

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.