Ateizm Nedir ? Ateistler Neye İnanır ?

/ 15 Aralık 2017 / 1.537 Görüntüleme / yorumsuz /
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1)
Loading...

ateizmAteizm kelimesini çözümlersek ‘’Theos’’ kelimesi Yunanca da ‘’Tanrı’’ anlamına gelir. Ateizm kelimesi de ‘’Theism’’ kelimesinin başına ‘’a’’ gelerek negatif hale gelip, İngilizcede Tanrı tanımazlık anlamını kazanmıştır. Ateizm, temeli inançsızlığa dayanan bir felsefi düşünce akımıdır. Ateizm, tanrılara, ruhsal varlıklara ve dahası metafizik ile açıklanan her şeye karşı çıkar. Dolayısıyla Ateizm bir inanç değildir. Felsefeye dayanan bir düşünce akımıdır. Bir doğruluğun inanç yoluyla açıklanmasını reddederler.

Ateizm aslında Tanrı’nın varlığını kabul etmemek değildir. Somut bir şekilde kanıtlanırsa kabul ederler. Günümüzde Ateizmin sadece İslam dinine karşı olduğu sanılır. Ateizm rasyonel ispatı olmayan her şeye karşıdır. İspatlandığı takdirde kabul edeceklerdir. Örneğin bizim inancımıza göre kıyamet koptuğunda, bütün Ateistler İslam dinini kabul edecektir. Çünkü somut olarak ispatlanmış olacaktır.

Ateizm kendi içinde Negatif ve Pozitif Ateizm olmak üzere ikiye ayrılır. Negatif Ateizm Tanrı’ya karşı kesin bir hükümde değildir. Kanıtlandığı takdirde kabul edileceğini savunur. Pozitif Ateizm ise Tanrı kavramının kendi içindeki çelişkilerinden ötürü, hiçbir şekilde ispatlanamayacağını düşündükleri için tamamen reddederler. Fakat ispatlandığı takdirde onlarda kabul edecektir. Çünkü Ateizmin temeli budur.

Ateizm inançla kabul edilmiş hiçbir doğruyu kabul etmez. Yani Deizm de dahil hiçbir inanç onlar için doğru değildir. Ateistlere göre Metafizik unsurlar kanıtlanamadıkları için doğru değildir.

ateizm

Peki Ateistler Neye İnanır?

Ateistler mantık ve bilim ile ispatlanmış her şeye inanırlar. Bütün bilim dallarını yakından takip ederler. Bilimin ise sürekli kendini geliştiren ve değişen bir yapıda olması ateistleri bazen zor durumlara düşürmektedir. 2 yıl önce inanılan ve ispatlanan bir olgunun, bugün başka bir bilim adamı tarafından ispatlanarak çürütülmesi, Ateistleri zor duruma düşürmektedir.

Zira ‘’Kabul ettiğiniz doğrular sürekli değişiyor’’ yorumları oldukça canlarını sıkmaktadır. En çok Ateistin yaşadığı ülke %49’luk bir oran ile Çin’dir. Ardından Japonya, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve İzlanda gibi ülkeler gelmektedir. Türkiye’de yaşayan Ateist sayısı %5 olarak tahmin edilmektedir.