Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö IV. Yüzyıl-M.S 216)

/ 18 Haziran 2017 / 587 Görüntüleme / yorumsuz /
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1)
Loading...

“Kutlu vatan” olarak kabul edilen Ötüken’de kurulmuştur. Orta Asya’ da bilinen teşkilatlı il Türk devletidir.

Bilinen ilk Hükümdarı Teoman’dır. Teoman Dönemi’nde Çinlilerle Yüe-çiler ve Moğol asıllı Tunguzlarla yoğun mücadeleler yaşanmıştır. Asya Hunlarının Çinlerle mücadelesinin temelinde İpek Yolu’na hakim olma isteği yatmaktadır.

Çinliler kuzeyden gelen Hun baskısını hafifletmek amacıyla “Çin seddini” inşa etmeye başlamıştır.

Asya Hunları ile ilgili ilk bilgiler Çin kaynaklarında yer almaktadır. Bu durum, Asya Hunların yazıyı kullanmamaları neden olmuştur. Ayrıca yazılı kültüre geçmemeleri nedeniyle  devletin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir.

Mete Han Dönemi (M.Ö 209-M.Ö 174)

Orta Asya’da ilk kez Türk siyasi birliğini sağlamıştır.

Hun İmparatorluğu en gelişmiş dönemini yaşamıştır.

“Tanhu” ünvanını ilk kez kullanmıştır.

Kurultay oluşturulmuştur.

Yönetimde üçlü teşkilat uygulanmıştır.

İlk düzenli orduyu kuran Mete Handır. Günümüz ordularında da kullanılan Onluk Sistem’i oluşturmuştur. Orduya tek tip elbise giydirmiştir.

Islık çalan oklar kullanılmıştır.

Çin hakimiyet altına almıştır. Mete Hani Çin’i egemenlik altına almışsa da bu ülkeye yerleşmemiş, yapılan anlaşma ile Çin’i sadece vergiye bağlamıştır. Mete Han’ın bu politikasının sebebi, kalabalık Çin nüfusu içinde  benliklerini kaybetmeme isteğidir. Ayrıca Mete Han, Ulusçu bir politika izleyerek millet ve vatan sevgisini ortaya koymuştur.

Çin ile yapılan bir anlaşmaya göre Hun Hükümdarı Çinli bir prenses ile evlenecekti. Bu anlaşma Tarihte ilk akrabalık yoluyla anlaşma olarak kabul edilir.

Mete Han Türk tarihinde vatan sevgisinden bahseden ilk hükümdardır.

Çin ile ticaret anlaşmaları yapılmıştır.

Dağılma Dönemi:

Bu dönemde Çin entrikaları sonucunda Hun Devleti, Kuzey ve Güney Hun devleti olarak ikiye ayrılmıştır.

Kuzey Hunları, Sienpiler tarafından yıkılmıştır.

Güney  Hunları, Çinliler tarafından yıkılmıştır.